Hinagupit ng ang ilang bahagi ng . ang 25 bahay. Binayo rin ng na hangin at umulan pa ng yelo sa Solsona, . M…

Source: Tornado destroys 25 houses in Sultan Kudarat (Youtube).

Related posts